Hoe ademt men precies verkeerd?

7.1 Te snel en teveel met de borstkas.

Iemand met hyperventilatieklachten ademt vaak te snel en teveel door de borst. Dat wil zeggen dat hij teveel de borstkas gebruikt voor zijn ademha­ling en te weinig de buikbeweging. Men ademt vaak stotend en hoekig. Er zijn geen vloeiende overgangen tussen de in- en de uitademing. De ademha­ling is gespannen en onrustig. ook aan het praten kan men dit soms horen, men praat snel en maakt de zinnen nauwelijks af en hapt dan gehaast naar lucht.

7.2 Speelt zuchten misschien een rol?

Het valt op dat een aantal hyperventilanten veelvuldig zuchten. Nu is het zo dat deze zucht vaak verlichtend werkt op de beklemming en spanning die men op de borstkas ervaart. Een groot nadeel is dat men via deze zucht in één keer veel koolzuurgas uitblaast waardoor men juist weer de klachten versterkt. Dit probleem gaat zeker spelen wanneer je frequent zucht.

7.3 Wat is een beter manier van ademhalen?

Wanneer we naar een baby kijken dan zien we dat deze prachtig de buik laat bewegen tijdens de ademhaling. Ook bij een dier in rust zien we dit. Met andere woorden men moet proberen minder de borst te gebruiken bij de ademhaling en meer de buik. Tevens word je geadviseerd om langzamer te ademen. Tussen de uitademing en de daar op volgende inademing ligt een pauze. Als je uit eigen ervaring de buik-ademhaling niet kent dan is hetgeen we hier als normale adem beschrijven nog een raadsel voor je. In de loop van de therapie komen we hier regelmatig op terug en krijg je ruimschoots de tijd om te oefenen.

7.4 Ik adem helemaal niet verkeerd en heb toch klachten!

Dit is een veel gehoorde opmerking. Dit komt omdat men denkt dat men heel diep en snel moet ademhalen om klachten te krijgen. En men heeft de indruk dat men dat niet doet. Maar net als bij het chronisch hyperventile­ren is wat sneller ademen met eventueel wat zuchten al voldoende om de klachten te geven. Daar komt nog een stuk gewoontevorming bij. Men voelt niet eens meer dat men snel en door de borst ademt.