Het ABC-model van emoties

We kunnen leren om in bepaalde situaties andere gedachten te hebben zodat we ons daardoor ook anders gaan voelen. Albert Ellis heeft daar een hulpmiddel voor ontwikkeld. Hij noemt dit het ABC-Model van de mense­lijke emotie.

  • De (A) staat hierbij voor de activerende gebeurtenis oftewel de situatie waarin men zich bevindt. In het geval van Loes en Annet is dit: Een vriendin belt af voor een etentje.
  • De (B) staat voor beschou­wing. Dat wil zeggen je gedachten over de situatie, je visie of kijk.
  • De (C) staat voor de consequenties of de gevolgen. Ze staat voor hoe je je voelt en gedraagt als gevolg van de gedachten over de situatie.

In schema

            A à Bà C

Er is een situatie (A), waar je over nadenkt(B), met als gevolg dat je je op een bepaalde manier voelt en gedraagt (C).

In de lessen die nog gaan komen leer je een manier om de (B) te verande­ren waardoor ook je gevoelens kunnen veranderen.

Wat heeft dit alles nu met hyperventilatie te maken? Zoals in de eerste les al gezegd werd, heeft hyperventilatie voor een gedeelte met spanning te maken. Hierboven zagen we dat een gedeelte van onze spanning veroorzaakt wordt door onze manier van denken. Om minder last van de hyperventilatie te hebben kan je leren je te ontspannen. Maar je kunt ook leren bepaalde dingen anders te gaan zien zodat ze minder spanning geven of in ieder geval minder lang spanning geven. En dat is prettig want dan heb je ook minder klachten. Het is te begrijpen dat dit niet een twee drie aan te leren is. Maar je kunt het leren! Daarvoor gaan we je de techniek stap voor stap aanleren.