Tarieven

Tarievenlijst:

  • Individuele Integratieve Psychosociale Therapie (55 minuten) = € 60,-
  • Bij verzuim binnen 24 uur voor de behandeling wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.

Je krijgt van mij een factuur met alle gegevens erop die je nodig hebt om hem aan te bieden bij je zorgverzekeraar.


Door veel zorgverzekeringen wordt een deel van de psychosociale therapie vergoed. Ik ben bij het ViV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Je moet zelf controleren of je een deel vergoed krijgt. Hier heb je een opstapje bij mijn beroepsvereniging ViV (vergoedingen zorgverzekeraar) en de zorgwijzer. Ook in de tekst hieronder treft je informatie. Dee informatie is zorgvuldig samengesteld, maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. Als je zekerheid wilt hebben moet je zelf nakijken bij je verzekering of deze hulp vergoed wordt.

Wel vergoeding in 2022

De 4 grootste zorgverzekeraars in Nederland zijn de groepen: Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Hieronder vind je waar de groepen uit bestaan met een link naar de pagina, of de button daartoe, om te zien welke vergoedingen en voorwaarden zij hanteren.

CZ groep:
CZ,  Delta LloydOhra.

Coöperatie Menzis:
Menzis, Anderzorg en PMA

Achmea groep
ZilverenKruis, FBTO

Coöperatie VGZ (therapeut moet RBCZ en VGZ-Zorggids geregistreerd zijn): 
VGZPromovendum, NationalAcademic, IZZUnivéZEKURUMC

Geen vergoeding in 2022

Helaas zijn er ook een aantal verzekeringen die de complementaire psychosociale hulpverlening niet vergoeden. Dat is erg jammer, want daardoor heeft een groep cliënten geen laagdrempelige toegang meer tot deze kwalitatief goede psychosociale zorg. Deze kwaliteit wordt door beroepsverenigingen zoals het VIV en koepels zoals het RBCZ gewaarborgd volgens strenge opleidings- en praktijkvoeringseisen. In tegensteling tot de boven beschreven topspelers in zorgverzekeringsland die deze zorg wel waarderen en (deels)vergoeden, vergoedt een kleine groep van zorgverzekeraars deze complementaire psychosociale zorg in 2021 niet meer:
Anderzorg, Amersfoortse (ASR), AZVZ (ZZ), Bewuzt (VGZ), CZ direct (CZ groep), Ditzo (ASR), FBTO, Hema (Menzis), Interpolis (Achmea), Just (CZ), Pro Life (Achmea), Salland (Eno), Zorg en Zekerheid (ZZ), Zorgdirect (Eno).

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog met als specialisatie stressgerelateerde problematiek (burn-out, angst, milde depressie) en chronische pijn.

Posted in