Negatieve gedachten zijn te veranderen

Het heeft even geduurd maar nu komt dan eindelijk toch het belangrijkste van de methode. Je leert deze les herkennen wat rationele en irrationele gedachten zijn. Maar dat is nog niet alles: Je leert ook een manier om deze gedachten uit te dagen en te verande­ren. En je weet: Verander je je gedachten dan verandert je gevoel mee!

Laten we er geen doekjes om winden. Wij mensen hebben een hoge ontwik­ke­lingsgraad bereikt. We noemen onszelf intelligente wezens. Dat klopt allemaal wel, want we kunnen bijvoorbeeld nadenken. Maar dit denken kan zoals we in het voorgaande al hebben gezien ons ook in moeilijkheden brengen. Wanneer je bijvoorbeeld pijn op de borst hebt van het hyperven­ti­leren en je denkt bij jezelf “Ik krijg een hartaanval”, dan helpt deze gedachte je van de wal in de sloot. Het gevolg is namelijk dat je je nog meer zorgen gaat maken en dus nog meer gespannen raakt. En spanning leidt tot hyperventileren en dat op zijn beurt weer tot meer pijn op de borst. De cirkel is dan rond. Zeker als je dan ook nog even snel zoiets denkt als: “Zie je wel het wordt al erger”. Dus de mens kan nadenken en dat brengt hem veel positieve zaken maar ook veel narigheid. Wat is namelijk het geval. De mens denkt vaak slordig, onjuist en overdreven. Hij fantaseert er vaak op los. En denkt dingen die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Hij zegt dingen tegen zichzelf die hij niet eens kan bewijzen. De mens vertelt zichzelf een hoop onzin en daarmee schept hij voor zichzelf een aantal moeilijkheden. Dit doet hij niet een keer maar dag in dag uit. Net zolang tot hij echt in de verhalen die hij zelf vertelt gaat geloven. Dan komen we weer op de vraag: Ben ik dan afwijkend als ik zo’n kromme gedachtegang heb. Het antwoord is al gezegd. Nee, je wijkt niet af. Ieder mens denkt op zijn tijd onzinnige dingen. Maar als je er klachten van krijgt ontslaat dat je niet van je eigen verantwoordelijkheid om die gedachten eens grondig aan te gaan pakken.