Serious student listening to therapist. Mature professional advising young man during session. They are sitting in meeting at lecture hall.

Psychische hulp

Werkwijze

Ik bied mijn psychosociale therapie aan vanuit een integrale kijk. Dat betekent dat zowel de lichamelijke aspecten als de psychologische aspecten van de klacht bekeken worden. Het accent ligt op de onderlinge samenhang. Het verminderen van je klacht en het hervinden van je vitaliteit is daarbij leidend.

Mijn specialisatie is chronische pijn en stressgerelateerde lichamelijke klachten, waaronder ook klachten rondom de ademhaling. Mijn sterkte ligt in het werken met volwassen.

Mijn insteek is vooral psychologische van aard, waar ik lichaams- en bewegingsexpressie ook onder schaar.

De interventies die ik inzet:

 • Luisteren: open, empathisch en actief. Geïnspireerd op de persoonsgerichte gesprektherapie.
 • Relaxatie-, adem- en ontspanningstherapie.
 • Gedragstherapie (elementen daaruit)
 • Rationele Emotieve Behavioral Therapie (REBT).
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Oplossingsgericht werken.
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).
 • Biofeedback (EMG en HRV).
 • Houding- en bewegingsexpressie als ingang voor het verkennen en oplossen van psychologische problemen (BMLi en Laban/Bartenief).
 • Mindfulness en Compassie.
 • Positieve psychologie.
 • Acceptance and Commitment therapy (ACT).
 • NeuroAffective Relational Model (NARM-basis).
 • Emotion-Focused Therapy (EFT-3)
 • Somatic Experiencing (intermediate)

Therapeutische-visie

 

Toelichting interventies

Biofeedback

Bij biofeedback gebruik ik een apparaatje die je lichamelijke stress signalen zichtbaar maakt. Daardoor wordt bijvoorbeeld je hartslag of je spierspanning zichtbaar. Je ziet dan heel concreet hoe je lichaam reageert op stress of (weggestopte) gevoelens. Je wordt je bewust van deze onbewuste lichaamssignalen. Ook leer je ze te beïnvloeden door je lichamelijk en psychisch te ontspannen of door je gevoelens te erkennen en misschien te uiten.

Mindfulness

Mindfulness staat voor aandachtig zijn. Aandachtig aanwezig bij jezelf, ander en omgeving, met een open, nieuwsgierige en accepterende geest. Door mindfulness ga je bewuster en preciezer dingen waarnemen. Daardoor ga je zien wat voorheen niet zichtbaar was. Door dit stap voor stap toe te laten, met een zorgzame vriendelijke aandacht, kun je je gevoelens of reacties beter begrijpen en verwerken.

Acceptance and commitment Therapy (ACT)

ACT helpt je om dingen die moeilijk of pijnlijk voor je zijn, te leren accepteren (aanvaarden). Door te vechten tegen datgene wat onvermijdelijk is verlies je erg veel tijd en energie. Het leven trekt ondertussen aan je voorbij. Door pijn (psychisch of lichamelijk) te accepteren, kun je je leven hervatten in een richting die voor jou waardevol is.

Compassie

Compassie staat voor mededogen. Begaan zijn met het lijden van jezelf en anderen, en de wens daar verlichting in te brengen, en er naar te handelen. Compassie helpt je om je innerlijke kritische houding naar jezelf en de wereld, geleidelijk aan te verzachten richting meer vriendelijkheid en welwillendheid. Het is de ‘hart’ factor binnen mindfulness. In het Engels spreekt men van ‘befriending yourself’: jezelf tot vriend zijn.

Rationele Emotieve therapie (RET)

RET leert je hoe het denken je gedrag en je gevoelens bepalen. Je leert je negatieve denkpatronen herkennen en deze om te buigen naar meer behulpzame denkpatronen. Gaandeweg wordt je daar dan beter en sneller in. Je gaat realistischer in het leven staan, leert te relativeren, maar ook te doen en te zeggen wat jij belangrijk vindt. Bewijs effectiviteit.

Relaxatie-, adem- en ontspanningstherapie

Deze interventie spreekt voor zich. Er zijn veel verschillende methoden die uiteindelijk allemaal het zelfde doel hebben: de spieren en de ademhaling ontspannen. Als je spieren ontspannen en je ademhaling rustiger wordt ervaar je ook mentaal-emotioneel meer kalmte.

Gedragstherapie

Sommige gedragingen waar je last van hebt doe je omdat het belonend is of omdat je iets wilt vermijden. Roken is bijvoorbeeld voor veel mensen belonend omdat het ontspant. Daarom is het moeilijk te stoppen ook al is het ongezond. Een ander voorbeeld is niet meer de deur uitgaan om pijn te vermijden. Daardoor ga je er meer tegenop zien. Vandaar we ook het tegengestelde van vermijding gaan doen: heel stapsgewijs dingen oppakken waar je erg tegenop ziet.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering helpt je om je waarden en motivatie te versterken. Dat doet motiverende gespreksvoering niet door je ze van buitenaf aan te praten, maar door ze in het gesprek van binnenuit zelf te ontdekken.

Oplossingsgericht werken

We kunnen kijken naar wat er niet goed gaat in je leven en dan onderzoeken waarom dat zo is. Dat is op zich prima, maar het werkt ook goed als je vooral kijkt naar wat er wel goed gaat, en dat vervolgens te versterken.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is een power house boordevol met mooie en werkzame interventies. Vaak wordt bij NLP op een heel krachtige manier met verbeelding gewerkt.

Positieve psychologie

Met positieve psychologie maken we therapie tot een feest. Positieve psychologie richt zich op het vinden van de sterke punten in je persoonlijkheid. Met recht mogen die meer in het voetlicht komen. Je zult merken dat groei niet alleen ontstaat door te werken aan je beperkingen maar ook door te gebruiken waar je nu al goed in bent.

Houding- en bewegingsexpressie

Ik ben natuurlijk een psycholoog die als ex-fysiotherapeut het bewegen niet kan laten. Waar ik voeger als fysiotherapeut keek hoe bewegen je gewrichten, spieren en conditie kan verbeteren, kijk ik nu als psycholoog hoe bewegen en bewegingsexpressie je op het psychische vlak kan helpen. Daarbij kan het voor komen dat we bewegen op muziek. Als je problemen en de oplossingen in bewegen uitdrukt werkt dat vaak krachtiger dan met woorden alleen.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog met als specialisatie stressgerelateerde problematiek (burn-out, angst, milde depressie) en chronische pijn.

Posted in