Wie heeft er last van?

6.1 Hoeveel mensen hebben last van hyperventilatieklachten?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 5% tot 10% van de mensen die de huisarts bezoeken in meer of mindere mate last hebben van hyperventilatie­klachten. Verder blijkt dat ongeveer 35% van de bevolking per jaar een aanval heeft gehad. Misschien wel niet zo erg maar men herkende het toch als een aanval van hyperventilatie. Een kleine geruststelling is dat je zeker niet alleen staat met je klachten. Je bent niet abnormaal en vormt geen uitzondering.

6.2 Komt chronische hyperventilatie meer voor dan de acute hyper­ventilatie?

Binnen de fysiotherapie zien wij in het algemeen meer mensen met chroni­sche hyperventilatieklachten dan acute hyperventilatie.

6.3 Op welke leeftijd komen de klachten het meest voor?

Hyperventilatie komt op alle leeftijden voor, echter het meest tussen de 20 en de 50 jaar.

6.4 Hebben mannen en vrouwen even vaak last van hyperventilatie­klachten?

Nee. In het algemeen hebben wat meer vrouwen dan mannen last van de klachten. Globaal gesproken komt hyperventilatie twee à drie maal zoveel voor bij vrouwen dan mannen.