Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, ga ik te werk volgens dit 5-stappenplan:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Zie hieronder een uitgebreide beschrijving van de meldcode die ik hanteer. Voor algemene informatie van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode