outdoors closeup portrait of a 45 year old red-haired woman in a black leather jacket

Chronische pijn

Pijnpsycholoog

Pijnpsychologie helpt belangrijke aanjagers onder chronische pijn te verminderen. Waarom niet alle bronnen inzetten die je in huis hebt? Dat betekent naast een lichamelijke aanpak nu ook je brein inzetten om de pijn de baas te worden. Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Maak een afspraak en ik laat je zien wat jij kan doen om je last van pijn te verlichten. Naar afspraak maken.

Als chronische pijn je leven ontwricht

Voor veel mensen is leven met chronische pijn een zware opgave. Dat is begrijpelijk want pijn is erg onaangenaam, trekt sterk de aandacht en vreet energie. Het kan zijn dat er naast de pijn geen ruimte meer is voor andere zaken. Goed slapen, voldoende bewegen, en gezellige contacten wordt moeilijk of zelfs onmogelijk. Je kunt je alleen voelen staan met je chronische pijn. Hoe kun je daar verandering in aanbrengen?

Verandering inzetten

Waarschijnlijk heb je op medisch gebied al het nodige ondernomen. Dat heeft misschien geholpen, maar waarschijnlijk niet voldoende en dus zoek je verder. Je bent bereid om naast de lichamelijke kant van pijn, nu ook de psychologische kant een kans te geven. Misschien vind je het best spannend om ook naar je zelf te kijken. Dat is begrijpelijk, daarom doen we het in jouw tempo. Wel is het natuurlijk zo dat verandering niet vanzelf komt. Het vraagt inzet en hardwerken.

Therapie

Er zijn veel dingen die je kunt aanpakken rond je pijn. Vaak neemt de pijn daardoor af of wordt beter draagbaar. Soms verdwijnt de pijn zelfs volledig. Wat altijd mogelijk is is om gelukkiger te worden, ook al is er pijn. Er zijn veel psychologische technieken om beter met de pijn om te gaan of deze daadwerkelijk te verminderen. Daar is veel wetenschappelijk bewijs voor. Ik kan je deze technieken aanleren, je helpen gemotiveerd te blijven en je emotionele steun bieden als je het moeilijk hebt.

Bij welke pijnen?

Psychologische technieken kunnen bij elke pijn verlichting of meer gemak geven. Veel voorkomende chronische pijnen zijn:

 • Hoofdpijn (spierspanningshoofdpijn en migraine).
 • Chronische nek- of rugpijn.
 • Fibromyalgie.
 • Whiplash syndroom.
 • Spastische darmprobleem.
 • Artrose, reuma.

Zo pakken we het aan

Hier onder staat het stappenplan dat we volgen. Zie dit als een algemene routekaart. Soms zullen we op meerdere plaatsen tegelijk werken. Op een andere moment grijpen we misschien terug op een eerdere stap.

1. Je verhaal rond de pijn

Eerst wordt verkend welke last je van de pijn ondervindt. Vervolgens verkennen we wat je al ondernomen hebt en wat daar het resultaat van is. Zo verschijnen de eerste contouren voor mogelijke richtingen rond het verminderen en hanteerbaar houden van pijn.

2. Wat weet je over pijn?

In de volgende stap onderzoeken we samen wat je weet over het verschijnsel van pijn in het algemeen, en daarmee dus ook van je eigen pijn. Meestal weten patiënten met chronische pijn daar te weinig vanaf en dus is ‘scholing’ rond pijn (pijn-educatie) belangrijk.

3. Hoe gemotiveerd ben je?

Een volgend punt is motivatie. Hoe hard wil je er voor werken? Psychologische technieken leren gebruiken is als het ontwikkelen van een set vaardigheden. Je moet het trainen. Alleen maar aanhoren heeft geen zin. Maar als je er voor werkt, dan is het zeker dat je verandert.

4. Levensgebieden optimaliseren

Daarna komen we bij een aantal levensgebieden die pijn kunnen onderhouden of versterken. Veel van die levensgebieden zijn waarschijnlijk niet optimaal. Het volgende rijtje zal je bekend zijn, maar heb je er ook alles aan gedaan? Echt alles?

 • Goede fysieke conditie.
 • Gezond eten en drinken.
 • Overgewicht verminderen.
 • Slaappatroon herstellen.
 • Afleiding leren zoeken.
 • Waardevolle contacten opbouwen.
 • Interesses en passies oppakken.
 • Etc…

5. Pijntechnieken aanleren

Als je met de vorige stap bezig bent het fundament onder je leven te optimaliseren, gaan we tegelijkertijd aan de slag met pijnregulatie technieken. Dat kan gaan over het op slimme wijze bijhouden van het pijnverloop, speciale afleidingstechnieken, vormen van zelfsuggestie of zelfhypnose, actieve of diepe ontspanningsmethoden, specifieke ademtraining rond pijn, doemdenken rond pijn ombuigen, lichaamsbewustzijn trainen en leren inzetten, de woordloze taal van het lichaam leren verstaan, vervormde lichaamskaarten in het brein corrigeren, en nog veel meer…

6. Emotioneel-lichamelijke integratie

Het voorgaande was de oppervlakkige route. Veel van ons probleemgedrag, emotionele reactiviteit en onze mentale- en fysiek pijnen worden door diepgelegen oorzaken aangejaagd. Gebeurtenissen uit het verleden die doorwerken in het heden: bijvoorbeeld een opvoeding waarin je niet gezien bent of veel kritiek hebt gehad. Misschien is er zelfs sprake geweest van misbruik. Ook ongevallen of operaties die ‘overlevingsstress’ hebben opgeleverd kunnen in het lichaam hun spanning achterlaten. Daar helpt belevingsgericht lichaamswerk, waarbij altijd geldt: jij bepaalt het tempo.

7. Afronding

Je hebt een heel pad afgelegd en veel geleerd over jezelf en je pijn. We kijken daar samen op terug en zoeken de ‘pareltjes’: wat werkte? Ook kijken we naar voren hoe je nu zelf verder kunt gaan.

Peter van Burken

Peter van Burken

Psycholoog met als specialisatie stressgerelateerde problematiek (burn-out, angst, milde depressie) en chronische pijn.

Posted in