Werkwijze

Ik bied mijn psychosociale therapie aan vanuit een integrale kijk. Dat betekent dat zowel de lichamelijke aspecten als de psychologische aspecten van de klacht bekeken worden. Het accent ligt op de onderlinge samenhang. Het verminderen van je klacht en het hervinden van je vitaliteit is daarbij leidend.

Mijn specialisatie is chronische pijn en stressgerelateerde lichamelijke klachten, waaronder ook klachten rondom de ademhaling. Mijn sterkte ligt in het werken met volwassen.

Mijn insteek is vooral psychologische van aard, waar ik lichaams- en bewegingsexpressie ook onder schaar.

De interventies die ik inzet:

 • Luisteren: open, empathisch en actief. Geïnspireerd op de persoonsgerichte gesprektherapie.
 • Relaxatie-, adem- en ontspanningstherapie.
 • Gedragstherapie (elementen daaruit)
 • Rationele Emotieve Behavioral Therapie (REBT).
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Oplossingsgericht werken.
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).
 • Biofeedback (EMG en HRV).
 • Houding- en bewegingsexpressie als ingang voor het verkennen en oplossen van psychologische problemen (BMLi en Laban/Bartenief).
 • Mindfulness en Compassie.
 • Positieve psychologie.
 • Acceptance and Commitment therapy (ACT).
 • NeuroAffective Relational Model (NARM-basis).
 • Emotion-Focused Therapy (EFT-1)
 • Somatic Experiencing (intro)

Therapeutische-visie

Therapie-model

Het stappenplan bij chronische pijn

1. Uw verhaal rond pijn

Eerst wordt verkend welke last u van pijn ondervindt. Vervolgens verkennen we wat u al ondernomen heeft en wat daar het resultaat van is. Zo verschijnen al de eerste contouren voor mogelijke richtingen rond het verminderen en hanteerbaar houden van pijn.

2. Wat weet u over pijn?

In de volgende stap wordt onderzocht wat u weet van het verschijnsel van pijn in het algemeen, en daarmee dus ook van uw eigen pijn. Meestal weten patiënten met chronische pijn daar veel te weinig van af en dus is scholing rond pijn (pijn-educatie) absoluut noodzakelijk.

3. Hoe gemotiveerd bent u?

Een volgend punt is motivatie. Hoe hard wilt u er voor werken? Laten we wel wezen, psychologische technieken inzetten is als het ontwikkelen van een set vaardigheden. Je moet het trainen. Alleen maar aanhoren heeft geen zin. Maar als je er voor werkt, dan is het zeker dat je verandert.

4. Levensgebieden optimaliseren

Daarna komen we bij een aantal levensgebieden die pijn kunnen onderhouden of versterken. Veel van die levensgebieden zijn waarschijnlijk niet optimaal. Het volgende rijtje zal u bekend zijn, maar heeft u er ook alles aangedaan? Echt alles?

 • Goede fysieke conditie.
 • Gezond eten en drinken.
 • Overgewicht verminderen.
 • Slaap patroon herstellen.
 • Afleiding leren zoeken.
 • Waardevolle contacten opbouwen.
 • Interesses en passies oppakken.
 • Etc...

5. Pijntechnieken aanleren

Als u met de vorige stap bezig bent het fundament onder uw leven te optimaliseren, gaan we tegelijkertijd aan de slag met pijnregulatie technieken. Dat kan gaan over het op slimme wijze bijhouden van het pijnverloop, speciale afleidingstechnieken, vormen van zelfsuggestie of zelfhypnose, actieve of diepe ontspanningsmethoden, specifieke ademtraining rond pijn, doemdenken rond pijn ombuigen, lichaamsbewustzijn trainen en leren inzetten, de woordloze taal van het lichaam leren verstaan, vervormde lichaamskaarten in het brein corrigeren, en nog veel meer...

6. Emotioneel-lichamelijke integratie

Het voorgaande was de oppervlakkige route. Veel van ons probleem gedrag, emotionele reactiviteit en onze mentale- en fysiek pijnen worden door dieper gelegen oorzaken aangejaagd. Gebeurtenissen uit het verleden die doorwerken in het heden: bijvoorbeeld een opvoeding waarin je niet gezien bent of veel kritiek hebt gehad, misschien is er zelfs sprake geweest van misbruik. Ook ongevallen of operaties die ‘overlevingsstress’ hebben opgeleverd kunnen in het lichaam hun spanningssporen achterlaten. Daar helpt belevingsgericht lichaamswerk, waarbij altijd geldt: jij bepaalt het tempo!

7. Afronding

Je hebt een heel pad afgelegd en veel geleerd over jezelf en je pijn. We kijken daar samen op terug en zoeken de 'pareltjes': wat werkte? Ook kijken we naar voren hoe je nu zelf verder kunt gaan.