Wat is aandachtmanagement?

Niet op de pijn letten is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Aandachtmanagement vergt oefenen, maar vermindert uiteindelijk de stress van chronische pijn en verhoogt het gevoel van persoonlijke effectiviteit. Bij aandachtmanagement probeert men de impact van de pijn te beperken door de aandacht te verschuiven naar een andere stimulus of door de aandacht te richten op minder stresserende aspecten van de pijn. Het streven is om meer ‘afstand’ te nemen tot de pijn. Een valkuil is dat je aandachtmanagement gebruikt omdat je echt van de pijn af wilt komen. Dat lukt doorgaans niet en dat streven zorgt juist dat je meer aandacht aan de pijn gaat schenken. Het is beter de pijn proberen te accepteren om van daaruit beter met de pijn te leren leven. Leven betekent ‘dingen doen die je echt belangrijk vindt’.

Aandachtsmanagement zorgt dat je minder aandacht en tijd aan de pijn besteed en er meer ruimte komt om je eigen leven te hervatten.

Aandachtmanagement is opgebouwd in vier lessen:

  • Les 1. Basis aandachtmanagement vaardigheden
  • Les 2. Aandacht- en afleidingsstrategieën.
  • Les 3. Verbeelden en fantasie.
  • Les 4. Intense pijn en pijnoplevingen.

Meer uitgebreide informatie: http://www.leeds.ac.uk/lihs/psychiatry/attman/introduction.htm

Aandachtspunten ten aanzien van aandachtmanagement zijn:

  • Aandachtmanagement is een gewone manier van omgaan met pijn. Zoals een zuster die bij een injectie vraagt om even weg te kijken en wat met je praat ter afleiding.
  • Afleiden van pijn lukt niet de gehele tijd, maar helpt wel controle te houden of de rusttijd beter te benutten.
  • Niet iedereen is even goed in elke methode, er zijn vele wegen, wissel daarom af.
  • Je kunt van anderen strategieën leren en kijken of het werkt.
  • Sommige technieken werken, maar niet altijd, sommige werken eerst niet, maar als je het volhoudt wel.
  • Aandachtmanagement werkt niet bij ernstige pijn of als je wilt slapen.

Kern vraag: ‘Als je iets doet waar je met je aandacht in opgaat, is de pijn dan weg?’ Nee en ja: de pijnbron is er nog, maar de aandacht is er niet meer vol van.

Aandachtmanagement is leren minder aandacht te schenken aan pijn.