Waarnemen zonder oordeel

Afleiding kan de pijn verlichten. Afleiding is niet een manier om volledig van de pijn af te komen, maar een manier van omgaan met pijn:

  • geeft tijdelijke controle over normale pijn.
  • verhoogt gevoel van zelfvertrouwen.
  • voorkomt flare-ups,
  • verbetert de kwaliteit van de rust.

In deze les leer je je dagelijkse handelingen met meer aandacht uit te voeren (mindful). Dat creëert al een vorm van afleiding van de pijn. Bovendien leer je je aandacht specifiek te richten op vooraf gekozen punten.

Normaal gesproken doen we al dingen die ons afleiden; we gaan op in de dingen die we doen. Als pijn dit doorbreekt moet je actief de aandacht weer naar de activiteit brengen, dat vraagt oefening.

Meestal houden we ons echter niet met details van de waarneming bezig. Vaak zijn we in gedachte verzonken en nemen niet waar wat in het nu allemaal te zien is. Daarom missen we veel. We moeten de aandacht meer bij de handeling leren houden en de aandacht als het ware versterken en vertragen. Proeven is daar een mooi voorbeeld van: eet je gedachteloos je boterhammen weg of proef je met aandacht de smaak? Heb je zomaar wat muziek opstaan of luister je met rust en aandacht?

Het is best lastig om pijn te negeren. Want pijn trekt de aandacht en neigt het leven en de identiteit te gaan domineren. Doel van aandachtmanagement is hier een grens aan te stellen. Het is zinvol om zoveel mogelijk grenzen rond de pijn te leggen, door ook aandacht te schenken aan andere zaken in je leven, zonder dat je het bestaan van de pijn volledig probeert te negeren. Probeer ook de pijn zoveel mogelijk zonder oordeel waar te nemen.