Oefening 5. Omgaan met aanhoudende pijn

De vorige oefening richt zich op het omgaan met een pijnpiek. De onderstaande oefening richt zich op langdurige pijn. Je moet daartoe een aantal zinnen of beelden bedenken die je tijdens zo’n pijnperiode kunnen helpen. Je kunt hierin vier fasen onderscheiden: plannen, omgaan met pijn, kritische momenten en terugblik.

  • Plannen: beschrijf eerst zinnen die je rustig maken en je de ruimte geven om te plannen

wat je kunt doen om met deze pijn om te gaan:

‘Blijf rustig’. ‘Ontspan’.

‘Ik kan dit aan.’ ‘Ik moet mijn aandacht richten op wat ik nu kan ondernemen’.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

  • Omgaan met pijn: bedenk dan manier hoe je actief met de pijn om kan gaan. Je kunt daarbij teruggrijpen naar technieken die je al eerder ontwikkeld hebt:

‘Rustig alles stap voor stap doen’

‘Ik schenk zo min mogelijk aandacht aan de pijn en richt mijn aandacht zo sterk mogelijk op de televisie.”

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

  • Kritieke momenten: er zullen momenten zijn dat je moe bent van het omgaan met pijn, of dat je denkt dat het je niet zal lukken. Maak daarom ook zinnen die je kalmeren en complimenten geven voor de manier waarop je met pijn omgaat en aangeven hoe je de draad weer oppakt:

‘Ook als is deze pijn verschrikkelijk, ik doe het goed! Ik ga door met ontspannen en rustig ademen.’

‘Ook al heb ik het gevoel het niet meer aan te kunnen, ik probeer gewoon rustig een andere strategie om me door deze pijnperiode heen te helpen’:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

  • Terugblik: als de pijn verminderd is, geef dan zelf complimenten. Bekijk wat werkte en wat minder. Hoe je een strategie kan verbeteren:

‘Oké, het is gelukt, ik ben er door heen gekomen, de verbeelding steunde mij daarbij.’ ‘Volgende keer gebruik ik eerst afleiding en rustig ademen reserveer ik voor kritieke momenten’.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….