Oefening 2: wat doe je als je forse pijn hebt?

De volgende oefening geeft ook inzicht op hoe je met forse pijnen omgaat. Maak de volgende zinnen af door de eerste woorden te gebruiken.

Ik doe….
Ik denk….
Ik voel….
Ik merk….
Ik verbeeld….

Schrijf hier andere dingen op die je doet, denkt of voelt als je erge pijn hebt.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….