Oefening 1. catastroferen bij erge pijn

Als de pijn echt erg is – ga je dan catastroferen? (bijvoorbeeld, nemen je negatieve gedachten de overhand?). Om daar achter te komen kun je het nummer achter elke uitspraak omcirkelen die het beste je gedachten beschrijven als de pijn echt erg is. Hoe hoger je score des te meer heb je de neiging te catastroferen.

0 = dat doe ik nooit, 1 = dat doe ik soms, 2 = dat doe ik altijd

Het is verschrikkelijk en ik heb het gevoel dat het nooit minder zal worden012
Het is niet te verdagen en ik heb het gevoel dat het me overspoelt.012
Ik heb het gevoel dat mijn leven niets meer waard is.012
Ik pieker er alsmaar over of het zal stoppen012
Ik kan het niet meer aan.012
Ik heb het gevoel dat ik niet meer verder kan012

Totaal …….

Schrijf hier of je ook andere dingen denkt of verbeeld als je pijn erg is.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………