Beelden inzetten om de pijn te veranderen

Beelden kunnen ter afleiding gebruikt worden, maar ook om pijn te transformeren naar minder sterk of minder stresserend. Ze kunnen altijd toegepast, maar zijn extra handig als afleiding niet meer lukt omdat bijvoorbeeld de pijn toegenomen is. Je kunt deze techniek zo ver als je wilt ontwikkelen. Voorbeeld: een vrouw met hardnekkige whiplash pijn beeldde zich in dat haar nek en schouders van chocola waren. Ze verbeelde zich daarbij dat het warm werd en de chocola smolt. De chocola gleed van de schouders af en dat verlichte haar pijn.

Hieronder volgen twee technieken in het transformeren van pijn die voor veel mensen nuttig bleken.